جای پا

     شبی از شبها ٬ مردی خواب عجیبی دید . او دید که در عالم رؤیا پا به پای  خداوند

     روی ماسه های ساحل دریا قدم می زند و در همان حال ٬ در آسمان بالای سرش

     خاطرات دوران زندگیش به صورت فیلمی در حال نمایش است .

     او که محو تماشای زندگیش بود ٬ ناگهان متوجه شد که گاهی فقط یک جای پا

     روی شنها دیده می شود و آن هم وقت هایی است که او دوران پر درد و رنج

     زندگیش را طی می کرده است .

     بنابراین با ناراحتی به خدا که در کنارش راه می رفت رو کرد و گفت:

     پروردگارا ...! تو فرموده بودی که اگر کسی به تو روی آورد و تو را دوست بدارد

     در تمام مسیر زندگی کنارش خواهی بود و او را محافظت خواهی کرد .

     پس چرا در مشکل ترین لحظات زندگی ام فقط جای پای یک نفر وجود دارد ٬

     چرا مرا در لحظاتی که به تو سخت نیاز داشتم ٬ تنها گذاشتی ؟

     خداوند لبخندی زد و گفت: بندۀ عزیزم ...! من دوستت دارم و هرگز تو را تنها

     نگذاشته ام . زمان هایی که در رنج و سختی بودی ٬ من تو را روی دستانم

     بلند کرده بودم تا به سلامت از موانع و مشکلات عبور کنی !

        35668268O790176515.jpg

/ 6 نظر / 7 بازدید
نوشين

وقتی خداوند تو را به لبه پرتگاه می برد به او اعتماد کن چون يا تو را از پشت می گيرد يا به تو پرواز کردن را می آموزد متن خيلی خشکلی بود بازم از اينا بنويس

قطره

اين متن و قبلا خوونده بودم اما با اين حال خووندن دوبارش خالی از لطف نبود حس خوبی می ده!

فرید فوتبالی ( نشانی )

سلام خوبی خيلی با معنی بود ممنونم ---- يکی طلبت------- اينو داشته باش تا بعدا موفق باشی ..:::فريد:::وو

پويا

سلام عزيزم خوشحالم از این که تغییر چندانی نکردی فقط کمی بزرگتر شدیبه امید دیدار عزیزم

سپيده

به به می بينم که پویا دوباره برگشتهديدی گفتم که ...حیف ۵شنبه کنسل شدحالا بايد تمام مهارتم را برای راضی کردن بابام به کار بگيرم تو راه حلی نداری

خودم

ايول سپيده !!!می بينم که کولاک کردی به خاطر توپ ترکوندن هات راه حل هم دارم ولی نميگم تا تو کف بمونی