.::پرندۀ آزاد::.
"در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد"
دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٧
 

                                                نامه های خط خطی 

     خدایا ! این هفته هم هنوز به دعا کردن فکر می کنم و به خوبی دعا .

     اما بعضی وقت ها دعا کردن برایم خیلی سخت می شود . چون نمی دانم دقیقا

     چه دعایی باید بکنم . گاهی فکر می کنم فقط برای چیزهای خیلی مهم باید دعا کنم

     و کار خوبی نیست که وقت و بی وقت و برای هر چیز کوچکی مزاحمت بشوم .

     اما نمی دانم کجا خواندم که تو به حضرت ابراهیم گفتی: هیچ عیبی ندارد . نمک غذا

     و علف گوسفندانت را هم از من بخواه . آن وقت بود که خیلی ذوق کردم و فهمیدم که

     تو واقعا دوست داری با تو حرف بزنیم . دلیلیش مهم نیست !

     گاهی وقت ها هم ، خودت بهانه جور می کنی تا ما دعا کنیم . راستی خدا ، من

     خیلی وقت ها نمی دانم چه دعایی برایم خوب است و چه دعایی بد . ممکن است

     اشتباهی دعا کنم .

     خدایا ! خواهش می کنم خودت دعاهای مرا درست کن .

     یک چیز دیگر ، وقتی قرآن می خوانم ، می بینم قرآن یک عالم دعاهای خوب دارد .

     حتما خدایا ،  تو از زبان پیامبرهایت می خواهی به ما یاد بدهی چه جوری و چه دعایی کنیم .

     خدایا من این دعای آخر سوره بقره را خیلی دوست دارم .

    ای پروردگار ما ! اگر فراموش کرده ایم یا خطایی کرده ایم ، از ما بازخواست مکن .

    ای پروردگار ما ! آنگونه که بر امت های پیش از ما تکلیف سنگینی قرار دادی ، تکلیف سنگین

     بر دوش ما مگذار و آنچه طاقت آن را نداریم ، بر ما تکلیف مکن . گناه ما را ببخش 

     و ما را بیامرز و به ما رحم کن .

     تو چه جوری دعا می کنی و در دعاهایت از خدا چه می خواهی؟

     آخرین دعاهایت را برای خدا بنویس و پست کن . نگو که نشانی اش را گم کرده ای !

     تو خوب می دانی که این نامه ای است که بی تمبر و پاکت ، به دست صاحبش می رسد .

     پس امتحان کن ...   

                                                                                              * نامه های خط خطی اثر: عرفان نظرآهاری *