.::پرندۀ آزاد::.
"در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد"
پنجشنبه ٩ آذر ۱۳۸٥
 

                                         تست کنکور

              (مدت پاسخگويی در روزنامه های کثيرالانتشار اعلام خواهد شد .)

                                           *تست های فرهنگی هنری* 

    ***هنرپيشه معروف سينما ؟
    الف) محمدرضا گلزار 
    ب) محمدرضا علفزار 
    ک) محمدرضا گندمزار 
    ش) محمدرضا دشت 


    ***هنرپيشه مرحوم فيلم "ممل آمريکايی" ؟ 
    الف) نعمت الله گرجی
    ب) نعمت الله ساقه طلايی 
    ک) نعمت الله شيرين عسل 
    ش) نعمت الله مينو 

    ***هنرپيشه زن معروف سينما ؟ 
    الف) هديه تهرانی 
    ب) کادوی تهرانی 
    ک) چشم روشنی تهرانی 
   
ش) قابل نداره تهرانی

    ***بازيگر فيلم خواب وبيدار و زندان زنان ٬ رويا ...؟
    الف) نونهالی
    ب) خردسالی
    ک) ميانسالی
    ش) پيری

                                              *تست های ورزشی*

    ***کشتی گير گردن کلفت ايران ؟ 
    الف) عباس جديدی
    ب) عباس قديمی 
    ک) عباس نو 
    ش) عباس آپ تو ديت 

    ***تيم فوتبال آبادانی ؟ 
    الف) نفت آبادان 
    ب) بنزين آبادان 
    ک) گازوئيل آبادان 
    ش) پیروزی اهواز 

    ***باشگاه انگليسی ؟ 
    الف) ميدلز برو 
    ب) ميدلز بيا 
    ک) ميدلز بودی حالا 
    ش) ميدلز پاشو برو گمشو 

    ***بازيکن بوسنيايی سابق بايرن مونيخ ؟ 
    الف) حسن صالح حميدزيچ 
    ب) حميد صالح حسن زيچ 
    ک) حسن حميد صالح زيچ 
    ش) بابا چند نفر به يه نفر ؟؟؟ 

    ***دروازه بان انگليس در جام جهانی ١٩٩٨ فرانسه ؟ 
    الف) ديويد سی من 
    ب) ديويد سی مثقال 
    ک) ديويد سی گرم 
    ش) ديويد سی تُن

    ***مهاجم سال های دور منچستر يونايتد ؟ 
    الف) اندی کول 
     ب) اندی سرشانه 
     ک) اندی پشت بازو 
     ش) اندی مرسی هيکل 

    ***آقای گل جام جهانی ٧٤ آلمان ؟ 
    الف) گرد مولر 
    ب) بيضی مولر 
    ک) مستطيل مولر 
    ش) ٨ وجهی منتظم مولر

                                                *تست های وبلاگی*

    ***اولين بلاگر ايرانی ؟ 
    الف) سلمان 
    ب) ابوذر 
    ک) بلال 
    ش) خديجه 

    ***ترسو ترين بلاگر ؟ 
    الف) شبح 
    ب) جن 
    ک) ديو 
    ش) لولو خورخوره

    ***گرداننده سايت جييگر ؟ 
    الف) آرمان جيگرکی 
    ب) آرمان ساندويچی 
    ک) آرمان بوف 
    ش) اکبر جوجه

                                                    *تست های الکی*

    ***برد اصلی کامپيوتر ؟ 
    الف) مادربرد 
    ب) فادربرد 
    ک) طلاق برد 
    ش) بر پدر و مادر کسی که در اين محل آشغال بريزد ... !!!

     ***نژاد مردم شرق آسيا ؟ 
     الف) زرد    

     ب)عنابی                                                                                                                   

     ک) بنفش
     ش) چهارخونه راه راه يشمی       

     ***يکی از ميدان های تهران و شاعر ؟ 
     الف) فردوسی 
     ب) انقلاب 
     ک) ونک 
    
ش) مستقيم

                  وقت شما به پايان رسيد . لطفا ماوس های خود را بالا بگيريد!