.::پرندۀ آزاد::.
"در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد"
سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
 

     پرنده ...

     خیلی دلم گرفته ٬ خیلی دلتنگم ٬ خیلی ...

     دلم به اندازۀ غصۀ تمام نوشته هایی که پاره اشون کردی ٬ غصه داره !

     به اندازۀ دلتنگی تمام نوشته های دفتری که دست خودته ٬ دلتنگه !

     خیلی خسته ام ٬ خسته از این همه تنهایی

     فقط همین ... !