.::پرندۀ آزاد::.
"در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد"
پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
 

                        غصه نخور اگه توی کنکور قبول نشدی ٬ چون....

       اگر داوطلبی در کنکور پذیرفته نشد ، هیچ تقصیری متوجه او نیست چرا که سال

       فقط  ۳۶۵ روز دارد در حالیکه . . .

       ۱ـ در سال ، ۵۲ جمعه داریم و می دانید جمعه ها فقط برای استراحت است .

       به این ترتیب ۳۱۳ روز می ماند .

       ۲ـ حداقل ۵۰ روز مربوط به تعطیلات تابستانی است و چون هوا گرم است مطالعه

       دقیق برای یک فرد نرمال مشکل است . بنابراین ۲۶۳ روز دیگر ، باقی می ماند .

       ۳ـ در هر روز ۸ ساعت خواب برای بدن لازم است که جمعاً ۱۲۲ روز می شود .

       بنابراین ۱۴۱ روز باقی می ماند .

       ۴ـ اما سلامتی جسم و روح ، روزانه یک ساعت تفریح را می طلبد که جمعا ۱۵ روز

       می شود . پس ۱۲۶ روز باقی می ماند .

       ۵ ـ طبیعتاً  ۲ ساعت در روز برای خوردن غذا اعم از صبحانه ، نهار و شام لازم است

        که در کل ۳۰ روز می شود . پس ۹۶ روز دیگر باقیست .

       ۶ ـ یک ساعت در روز برای گفتگو و تبادل افکار به صورت تلفنی با دیگران و البته

       پشتیبان ضروری است . چرا که انسان موجودی است اجتماعی و این خود ۱۵ روز

       از کل سال است . بنابراین ۸۱ روز از سال باقی می ماند .

       ۷ـ روزهای امتحان دست کم ۴۵ روز از سال را به خود اختصاص می دهد و نظر به

       حجم بالای درس ها و خستگی ناشی از امتحان ، ۳۶ روز دیگر باقی می ماند .

       ۸ ـ تعطیلات نوروز و اعیاد مختلف که دست کم ۳۰ روز در سال است . مگر می توان

       در این اعیاد وقت را به مطالعه گذراند ؟ پس ۶ روز باقیست .

       ۹ـ در سال حداقل ۳ روز به بیماری طی می شود و ۳ روز دیگر باقی می ماند .

       ۱۰ـ سینما رفتن و سایر امور شخصی هم لااقل ۲ روز از سال را در بر می گیرد پس

       فقط یک روز دیگر باقیست .

       ۱۱ـ یک روز باقیمانده همان روز تولد است ، چگونه می توان در آن روز بخصوص

       درس خواند !!!

      پس یک داوطلب نرمال (!) نمی تواند امیدی برای قبولی در دانشگاه داشته باشد !!!