.::پرندۀ آزاد::.
"در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد"
پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٩
 

 

     داره عوض میشه، داره جدید میشه، زندگیم ... زندگیت ... زندگیمون ...

     کودکی رو باید بذاریم توی صندوق و یه صندوق بزرگتر برای دلامون باز کنیم.

     یه جای جدید برای آدم جدید، توی همون دل قدیمی !

     من بودن هام ! داره تموم میشه،

     من بودن هات ! داره تموم میشه.

     دارم ما میشم، داری ما میشی، داریم ما میشیم ... فقط من و تو ...

     پرنده، خاطرات غصه های دور، وبلاگ و وبلاگ نویسی ...

                                                 خداحافظ ...


      شاید هیچ وقت، شاید همین جا، شاید جایی دیگر ...