.::پرندۀ آزاد::.
"در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد"
یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
 

     ولنتاین !!

     امروز بازم ولنتاینه .

     و من همچنان از این روز متنفرم ...

     یعنی یه جورایی هرچی فکر می کنم می بینم از هرچی ولنتاین متنفرم ...

     پارسال و سه سال قبل به اندازۀ کافی توضیح دادم دیگه حوصله ندارم بگم چرا ؟!!!

     خب بدم میاد دیگه خب! مشکلیه؟!! نیشخند

دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۸
 

     همه چیز داره تکرار میشه، درست مثل اون موقع ها.

     اس ام اس بازی های وقت و بی وقت ...

     کل کل کردن ها و خندیدن ها ...

     دوست داشتن ها ...

     باور کنم که داری جاشو میگیری؟

     قبول کنم که دلم لرزیده و من نفهمیدم؟

     انتخاب سختیه،

     انتخاب یکی از دوست داشتنی ها و پشت پا زدن به همۀ دوست داشتنی های دیگه.

     سخته ... خیلی سخته ... هرچی فکر می کنم کمتر به نتیجه می رسم.

     خدایا! چی شد؟ بعدش چی میشه؟ مطمئن باشم که مواظبمی؟ مطمئنم که هوامو داری ...

    میگن تا سه نشه بازی نشه . امیدوارم خره چهار تا پا نداشته باشه!چشمکنیشخند