.::پرندۀ آزاد::.
"در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد"
جمعه ۱٩ مهر ۱۳۸٧
 

                                                                پنج آدمخوار

     پنج آدمخوار به عنوان برنامه نویس در یک شرکت خدمات کامپیوتری استخدام شدند .

     هنگام مراسم خوشامد گویی رئیس شرکت گفت: شما همه جزء تیم ما هستید .

     شما اینجا حقوق خوبی می گیرید و می توانید به غذاخوری شرکت رفته و هر مقدار

     غذا که دوست داشتید بخورید . بنابراین فکر خوردن کارکنان دیگر را از سر خود بیرون

     کنید . آدمخوارها قول دادند که با کارکنان شرکت کاری نداشته باشند .

     چهار هفته بعد رئیس شرکت به آنها سر زد و گفت: می دانم که شما خیلی سخت

     کار می کنید . من از همۀ شما راضی هستم . اما یکی از نظافتچی های ما ناپدید

     شده است . کسی از شما می داند که چه اتفاقی برای او افتاده است؟ 

     آدمخوارها اظهار بی اطلاعی کردند .

     بعد از اینکه رئیس شرکت رفت ، رهبر آدمخوارها از بقیه پرسید: کدوم یک از شما

     نادون ها اون نظافتچی رو خورده؟ 

     یکی از آدمخوارها با اکراه دستش را بالا آورد . رهبر آدمخوارها گفت: ای احمق !

     طی این چهار هفته ما مدیران ، مسئولان و مدیران پروژه ها را خوردیم و هیچکس

     چیزی نفهمید و حالا تو اون آقا را خوردی و رئیس متوجه شد ! 

     از این به بعد لطفا افرادی را که کار می کنند نخورید !