.::پرندۀ آزاد::.
"در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد"
چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦
 

     مرد جوانی در آرزوی ازدواج با دختر زیبای کشاورزی بود . به نزد کشاورز رفت

     تا از او اجازه بگیرد . کشاورز بر اندازش کرد و گفت: پسر جان برو و در آن قطعه زمین

     بایست . من سه گاو نر را یک به یک آزاد می کنم ٬ اگر توانستی دم یکی از این سه گاو

     را بگیری ٬ می توانی با دخترم ازدواج کنی .

     مرد جوان به انتظار اولین گاو ایستاد . در طویله باز شد و بزرگترین و خشمگین ترین

     گاوی که در عمرش دیده بود به بیرون دوید . فکر کرد یکی از گاوهای بعدی ٬

     گزینۀ بهتری خواهد بود ٬ پس به کناری دوید و گذاشت گاو از مرتع بگذرد و از

     در پشتی خارج بشود . دوباره در طویله باز شد . باور نکردنی بود ! در تمام عمرش

     چیزی به این بزرگی و درندگی ندیده بود . با سم به زمین می کوبید ٬ خرخر می کرد و

     وقتی او را دید ٬ آب دهانش جاری شد . گاو بعدی هم هر چیزی که باشه ٬ باید

     بهتر از این باشه . به سمت حصار ها دوید و گذاشت گاو از مرتع خارج شود .

     برای بار سوم در طویله باز شد . لبخند بر لبان مرد جوان ظاهر شد . این ضعیف ترین ٬

     کوچکترین و لاغرترین گاوی بود که در عمرش دیده بود . این گاو برای مرد جوان بود !

     در حالی که گاو نزدیک می شد ٬ در جای مناسب قرار گرفت و درست به موقع

     روی گاو پرید . دستش را دراز کرد اما گاو دم نداشت ... !

     زندگی پر از فرصت های دست یافتنیه . بهره گیری از بعضی هاش ساده است ٬

     بعضی هاش مشکل . اما زمانی که بهشون اجازه میدیم رد بشن و بگذرن (معمولا

     به امید فرصت های بهتر در آینده ) ٬ این موقعیت ها شاید دیگه موجود نباشن ... 

  

شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٦
 

                                                                  آسيب شناسی فک و فاميل  

     ۱ـ خاله

     معنای لغوی : خواهر مادر

     معنای استعاره ای : هر زنی كه با مادر رابطۀ گرم و صميمی داشته باشد .

     نقش سمبليک : يک خانم مهربان و دوست داشتنی كه خيلی شبيه مادر است و هميشه برای شما آبنبات و لباس

     می خرد .

     غذای مورد علاقه : آش كشک .

      ضرب المثل : خاله را می خواهند برای درز و دوز و گرنه چه خاله چه يوز . وقت خوردن خاله خواهرزاده رو

      نمی شناسه. اگه خاله ام ريش داشت  ، آقا داييم بود !

      زير شاخه ها : شوهر خاله : يک مرد مهربان كه پيژامه می پوشد و به ادبيات و شكار علاقه مند است .

      دختر خاله ٬ پسر خاله : همبازی دوران كودكی كه يا در بزرگسالی عاشقش می شويد اما با يكی ديگه ازدواج

      می كنيد يا باهاش ازدواج می كنيد اما عاشق يكی ديگه هستيد .

     مشاغل كاذب : خاله زنک بازی ، خاله خانباجی .

      چهره های معروف : خاله خرسه ، خاله سوسكه .

                                             داشتن یک خالۀ مجرد در كودكی از جمله نعمات خداوندی است . 

     ۲ـ عمه

      معنای لغوی : خواهر پدر

      معنای استعاره ای : هر زنی كه با پدر رابطۀ  گرم و صميمی داشته باشد . هر زنی كه مادر چشم ديدنش را

      نداشته باشد .

      نقش سمبليک : به عهده گرفتن مسئوليت در موارد ذيل : ۱- جواب همۀ فحش هايی كه می دهيد . مثال : عمته ...

     ۲- جواب همۀ محبت هايی كه می كنيد . مثال : به درد عمه ات می خوره ... ۳- توجيه كليۀ بيقوارگی ها و

      رفتارهای نامتناسب شما  (تنها برای دخترخانم ها ) . مثال : به عمه ات رفتی ... ۴- خيلی چيزهای بدِ ديگه . از دکر

      مثال معذوريم !

      غذای مورد علاقه : شله زرد  ، سمنو .

      ضرب المثل : ندارد . (تخفيف به دليل تعدد در نقش های سمبليک)

      زير شاخه ها : شوهر عمه : يک مرد پولدار كه سيبيل قيطانی دارد و چندش آور است . 

      پسرعمه ٬ دخترعمه : همبازی دوران كودكی كه در بزرگسالی حالتان را به هم می زنند .

      چهره های معروف : عمه ليلا .

      ترجيع بند : دختر كه رسيد به بيست  ، بايد به حالش گريست .

                        داشتن یک عمه كه در توصيفات فوق صدق نكند ٬ جزو خوش شانسی های زندگی است . 

     ۳ـ دايی

      معنای لغوی : برادر مادر

      معنای استعاره ای : هر مردی كه با مادر رابطۀ  گرم و صميمی داشته باشد . هر مردی كه پتانسيل كتک خوردن

       توسط پدر را داشته باشد .

      نقش سمبليک : يكی از معدود مردانی كه هر چند به سياست علاقه مند است اما حس گرمی به شما می دهد ،

      هميشه حرف هايتان را می فهمد و می شود پيشش گريه كرد .

      غذای مورد علاقه : فسنجون .

      ضرب المثل : عروس را كه مادرش تعريف كنه ، برای آقا داييش خوبه . اگه خاله ام ريش داشت آقا داييم بود .

      زير شاخه ها : زن دايی : يک زن چاق و شاد كه خيلی كدبانو است و جلوی مادر قپی می آيد . 

      پسردايی ٬ دختردايی : همبازی دوران كودكی كه در بزرگسالی مثل يک همرزم ساپورتتان می كنند .

      چهره های معروف : علی دايی ، دايی جان ناپلئون .

                                                          سعی كنيد حتما حداقل یک دايی داشته باشيد .

     ۴ـ عمو

      معنای لغوی : برادر پدر

      معنای استعاره ای : هر مردی كه با پدر رابطۀ  گرم و صميمی داشته باشد .

      نقش سمبليک : يكی از مردانی كه شما هميشه بايد بهش بوس بدهيد و بعد برويد كارتون ببينيد تا او با پدر

      حرف های جدی بزند . يكی از مردانی كه مادر به مناسبت آمدنش قرمه سبزی می پزد و هميشه وقتی می رود

      پدر ساكت شده  ، به فكر فرو می رود .

      غذای مورد علاقه : قرمه سبزی ، آبگوشت .

      ضرب المثل : عقد دختر عمو  پسر عمو را در آسمان بستند .

      زير شاخه ها : زن عمو : يک زن خوشگل كه زياد به شما توجه نمی كند و خودش را برای مادر می گيرد .

      دخترعمو  ٬ پسرعمو : همبازی دوران كودكی كه اگر تا هجده  ٬ بيست سالگی دوام آورده باهاش ازدواج نكنيد

      خطر را از سر گذرانده ايد .

      مشاغل كاذب : بازی در قصه های ايرانی ـ اسلامی .

      چهره های معروف : عمو زنجيرباف ، عمو يادگار ، عمو پورنگ .

                                 داشتن يک عمو ی پولدار خيلی خوب است .

شنبه ٥ آبان ۱۳۸٦
 

     پرندۀ خوبم ...

     یک سال گذشت . خیلی زود این یک سال هم رفت پیش تمام خاطره های قبلیم ...

     نوشتن وبلاگ رو میگم .

     وقتی شروع کردم فقط برای تو بود ٬ فقط برای تو نوشتم . می خواستم اونقدر

     بنویسم تا برگردی ٬ به برگشتت امید داشتم . امید که نه ! خودمونیم ٬ مطمئن بودم

     اگر وبلاگ را پیدا کنی و بخونی ٬ برمی گردی . فکر می کردم این بار هم به خاطر

     چند مدت بی خبری از هم ٬ هر دو فکر می کنیم اون یکی بی خیال شده (مثل دفعۀ

     اول ٬ یادته ؟!) و اگر تو بیای و ببینی که من هنوز به یادت هستم ٬ تو هم جلو بیای .

     برای همین به هر روشی که می تونستم سعی کردم بهت بگم که این وبلاگ هست ٬

     برای تو ٬ فقط برای تو توی اون می نویسم اما نشد که نشد . هیچ وقت متوجه نشدی .

     اما باز هم نوشتم تا اینکه دقیقاً توی همون روزهایی که دیگه هیچ امیدی نداشتم ٬

     همون روزهایی که دیگه دوست نداشتم پیدایش کنی ٬ پیدایش کردی .

     اومدی تو وبلاگ . وبلاگی که به خودت تعلق داشت ٬ برای تو ساخته شده بود ٬

     به اسم تو بود و برای تو ادامه می داد .

     با اومدنت از ته دلم خوشحال شدم . فکر می کردم خدا بالاخره جواب گریه هام ٬

     دعاهای شبانه ام و نذر و نیازهایم را داده اما ...

     اما نه ! این بار هم اشتباه کردم ! تو رفتی و دیگه نیومدی . حتی الان نمی دونم هنوز

     هم میای یا نه ؟!

     حالا دیگه نا امیدِ نا امید شدم  . خوب می دونم که بر نمی گردی ٬ چون اگر

     می خواستی برگردی (حتی یک درصد) با دیدن وبلاگ بر می گشتی اما تو مثل همیشه 

     عقب گرد رفتی ... !

     بعضی وقت ها وقتی گذشته برایم مثل یک فیلم از جلوی چشم هایم میگذره ٬ وجود

     کسایی رو اون وسط بیشتر از همه مقصر می دونم ٬ همون هایی که هم تو

     می شناسیشون و هم من ! اون موقع است که دلم می خواد جای بازیگر زن ماتریکس

     باشم ٬ بپرم هوا ٬ یه چرخ اون بالا بزنم و بعد جفت پا ... شَتَرَق ق ق ... برم تخت سینۀ

     همون ها و بعد با آرامش تمام بیام پایین . اون موقع این یک حرکت خیلی براشون لازم

     بود تا من هم مثل خودشون دوستیم را در حقشون تمام کنم .  

     حالا دیگه یک سال گذشته . تو وبلاگ رو دیدی و برنگشتی . من هم دیگه امیدی ندارم .

     وبلاگ رو نمی بندم ٬ هنوز هم ادامه میدم ٬ هنوز هم نامه می نویسم اما نه برای تو !

     برای دل خودم . فقط این را بدون که تا ابد به یادت می مونم ...