.::پرندۀ آزاد::.
"در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد"
دوشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٦
 

                                                                 بهشت و جهنم

     شخصی از پروردگار درخواست نمود به او بهشت و جهنم را نشان دهد . خداوند

     پذیرفت و او را وارد اتاقی نمود که مردم در اطراف یک دیگ بزرگ غذا نشسته بودند .

     همه گرسنه و ناامید و در عذاب بودند . هر کدام قاشقی داشتند که به دیگ می رسید

     ولی دستۀ قاشق ها بلند تر از بازوی آنها بود به طوری که نمی توانستند قاشق را

     به دهانشان برسانند ٬ عذاب آنها وحشتناک بود . آنگاه خداوند به او گفت اینک

     بهشت را به تو نشان می دهم ٬ او به اتاق دیگری که درست مانند اتاق اولی بود

     وارد شد . دیگ غذا ٬ جمعی از مردم و همان قاشق های دسته بلند . ولی در آنجا

     همه شاد و سیر بودند . آن مرد گفت: نمی فهمم چرا مردم در اینجا شادند در حالی که

     شرایط با اتاق بغلی یکسان است ؟

     خدا تبسمی کرد و گفت: خیلی ساده است ٬ در اینجا آنها یاد گرفته اند که یکدیگر را 

     تغذیه کنند . هر کسی با قاشقش غذا در دهان دیگری می گذارد چون ایمان دارد 

     کسی هست غذا در دهانش بگذارد ...

   

دوشنبه ۳ دی ۱۳۸٦
 

                                                           رفع اشکال

     استاد : اگه سوالی دارین بفرمایین .

     دانشجوی ۱ : استاد ٬ تا اینجای درس ٬ منظور شما صرفاْ سود بالا بود ؟

     استاد : شما اول اجازه بده من درسم تموم شه ! من تعجب می کنم از شما !

     دانشجوی ۲ : ببخشید ٬ کدوم یک از این چهار مرحله ای که گفتین ٬ مهمتره ؟

     استاد : چقدر شما خامی ! این همه درس ندادم که این سوال رو بپرسی ...

     خوب ٬ دوستان سوالی نیست ؟!

     دانشجوی ۳ : بین مرحلۀ اول و دوم چه رابطه ای وجود داره ؟

     استاد : لطفا از این سوال ها نکن ! این به درس دیگه ای مربوط میشه ، اگه بخوام

     توضیح بدم ، باید هفت هشت ساعت حرف بزنم .

     دانشجوی ۴ : چرا در فرانسه روش چهارم ترجیح داده میشه ؟

     استاد : این سول بیجاست ! چون هزار و یک فاکتور وجود داره ٬ نه فقط همینی که

     من گفتم .

     دانشجوی ۵ : مرحلۀ سوم رو چه جوری می تونم از بین ببرم ؟

     استاد : این سوالت رو نشنیده می گیرم ...!

     دوستان دیگه کسی سوالی نداره ؟ ... سوال ؟ چرا هیچ کسی سوالی نمی پرسه ؟

     من اینجا هستم که ایرادات شما رو از بین ببرم ها ... !